CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TRE
Quy trình

Vận chuyển

Sau khi tre được đốn hạ tập trung, tre được vận chuyển đến khu sơ chế tại rừng nhằm giảm bớt chi phí trong qua trình sản xuất. Tỉ lệ sản xuất que tre cho thủy sản không hơn 10 % so với trọng lượng nguyên liệu ban đầu. Vì vậy, việc sơ chế để tre có kích thước, trọng lượng  và màu sắc ổn định ban đầu rất quan trọng. Phải đúng lúc, nhanh chóng, kịp thời mới bảo đảm chất lượng nguyên liệu bán thành phẩm cho các công đoạn sản xuất tiếp theo.
 

Bài viết khác
Trang Chủ Giới Thiệu Sản Phẩm Quy Trình Chất Lượng Liên Hệ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TRE
Địa chỉ: 27/50 DX68, Phường Định Hòa, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 06503 884 700 - 2
Fax: 06503 884 580
Email: info@trungtre.com 
Website: www.trungtre.com   

©All Right Reserved 2015 Trung Tre. Design by PS MEDIA